Goed om te weten

Print deze pagina

De Wet Kinderopvang.
Sinds januari 2005 kennen we de Wet Kinderopvang waarin de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang is geregeld. Ouders kiezen zelf de kinderopvangorganisatie en kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Overheid voor de kosten van de kinderopvang. Zie voor meer informatie over maximum tarieven en aanvragen van kinderopvangtoeslag de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl.

Tarieven en financieel reglement.
De tarieven worden jaarlijks na overleg met de Ouderraad vastgesteld.

Algemene leveringsvoorwaarden
KinderCentrum Mergelland hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Maatschappelijke Ondernemersgroep.

Privacy beleid
Bij KinderCentrum Mergelland vinden wij de privacy van onze klanten en kinderen heel erg belangrijk. Ons beleid aangaande privacy vindt u hier.

Sluitingsdagen.
Jaarlijks wordt in overleg met de Ouderraad de sluitingsdagen vastgesteld. De sluitingsdagen worden vermeld in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe kalenderjaar.

Klachtafhandeling
In KinderCentrum Mergelland vinden we het belangrijk dat ouders en kinderen tevreden zijn. Maar we zijn mensen en soms gaat er wel eens iets mis. Aarzel niet en bespreek je ontevredenheid met de betreffende persoon, wellicht dat in een persoonlijk gesprek overleg het misverstand of het probleem opgelost kan worden. Leidt dit niet tot tevredenheid, neem dan contact op met de leidinggevende. Je kunt ook een signaalformulier invullen en inleveren bij de directie. Anonieme signaalformulieren worden niet in behandeling genomen. Klik hier voor het signaalformulier.
Voor een onafhankelijke behandeling van klachten is KinderCentrum Mergelland sinds 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang SGC. In het geval dat ouders en KinderCentrum Mergelland het niet eens worden over de klachtafhandeling, of wanneer ouders er behoefte aan hebben om direct de klacht neer te leggen bij een onafhankelijke organisatie, kan er een beroep gedaan worden op bemiddeling van SGC. De uitspraken van deze commissie zijn bindend. Ouders kunnen er direct en op eigen initiatief contact opnemen.

Ouderraad
KinderCentrum Mergelland heeft een actieve en betrokken Ouderraad. In deze Ouderraad kunnen ouders de belangenbehartiging van alle andere ouders vorm geven.

Wil je meer informatie over de werkwijze van de Ouderraad, heb je interesse in het bijwonen van een overleg of heb je een verzoek aan de ouderraad, maak dan gebruik van het contactformulier of stuur een mailtje naar ouderraad@kcmergelland.nl.

Samenwerking met derden.

Brede School Cadier en Keer.
KinderCentrum Mergelland vormt samen met basisschool De Keerkring en PSZ Pinokkio, de Brede School in Cadier en Keer. Er is regelmatig overleg en afstemming met de basisschool over de kinderopvang. Voor de BSO is het uitgangspunt: school dicht, BSO open, waardoor ouders verzekerd zijn van opvang tijdens sluitingsdagen van de school. Klik hier voor de site van de basisschool.

Overige contacten.
KinderCentrum Mergelland heeft contact met verschillende organisaties. Zo doen onze kinderen van tijd tot tijd activiteiten met de ouderen van de Blasiushof in Cadier en Keer en organiseren we jaarlijks voor de kinderen uit Cadier en Keer een Straatspeelmiddag. Passend bij het lopende thema, seizoen of interesse van de kinderen op dat moment, doen we regelmatig uitstapjes in de buurt, bijvoorbeeld naar de manege, de dorpswinkels, de torenmolen in Gronsveld, locale (fruit)boeren. Ook de gemeente Eijsden-Margraten, het Afrika-museum, het CNME, kinderboerderijen en speeltuintjes in de omgeving kennen ons inmiddels goed!
We zijn lid van de plaatselijke bibliotheek en maken gebruik van locale leveranciers voor onze dagelijkse boodschappen.

Er is regelmatig contact met andere organisaties op het gebied van Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn zoals Groene Kruis Heuvelland en GGD Zuid-Limburg en uiteraard werken we voortdurend aan onze deskundigheid, o.a. door nascholing door professionele organisaties.