De Kinderopvang

Print deze pagina

Het aanbod.
KinderCentrum Mergelland is 52 weken per jaar geopend, maandag t/m vrijdag van 07.45 uur tot 18.00 uur. Tijdens erkende feest- en verlofdagen zijn wij gesloten.
Er is een capaciteit van 48 kindplaatsen. Al onze pedagogisch medewerkers zijn conform CAO gekwalificeerd. Regelmatig zijn er stagiaires en incidenteel werkt er een vrijwilliger. Iedereen wordt locatiebreed ingezet. We hebben een divers opvangaanbod. Neem gerust vrijblijvend contact op om te kijken welk opvangaanbod het best bij je behoefte past.

Voor meer informatie over het aanbod, klik hier

Tarieven.
Jaarlijks worden, in overleg met de Ouderraad, in oktober de nieuwe tarieven voor het komende kalenderjaar vastgesteld.

Ontwikkelingsgerichte groepsopvang.
In KinderCentrum Mergelland is het uitgangspunt voor plaatsing in een groep niet de kalenderleeftijd, maar de ontwikkelingsleeftijd. Dit sluit het meest aan bij de door ons KinderCentrum gehanteerde pedagogische uitgangspunten, o.a. dat het kind zich kan ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden en in zijn eigen tempo. In de ontwikkelingsgroep krijgt het kind volop mogelijkheden om zichzelf in al zijn competenties te ontwikkelen. Elke ontwikkelingsgroep beschikt over een eigen afzonderlijke groepsruimte. Continuïteit in de groep wordt vorm gegeven door een duidelijk dagritme, huisregels en cultuur en zoveel mogelijk de vaste pedagogisch medewerkers. De kinderen weten in welke groep ze thuishoren en wie er voor hun zorgt. Er is een geleidelijke groei en goede doorstroom van dagopvang naar BSO-opvang.