Pedagogiek

Print deze pagina

Opvoeden = groter groeien.
In KinderCentrum Mergelland geloven we in de eigen groeikracht van het kind.
Een kind is van nature onderzoekend, nieuwsgierig en er steeds op uit om beter om te gaan met de wereld om hem heen. Elk kind doet dit in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden. In KinderCentrum Mergelland staat ieder kind als uniek wezen centraal. Het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers is gericht op het aanbieden van een veilige en vertrouwde omgeving, stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties en het aanleren van normen en waarden. In KinderCentrum Mergelland voelt het kind zich thuis en kunnen kinderen groeien en bloeien.

100 talen van kinderen.
KinderCentrum Mergelland laat zich in het pedagogisch handelen inspireren door de Reggio Emilia pedagogiek. In deze visie wordt er vanuit gegaan dat ieder kind (elk mens) 100 talen (manieren van denken, doen, begrijpen) tot zijn beschikking heeft. Het is aan KinderCentrum Mergelland om kinderen met al deze talen in aanraking te brengen door (samen met hen) te bewegen, te kleien, te knutselen, te tekenen, te zingen, te lezen… en nog veel meer. Alleen dan kan elk kind het beste van zichzelf laten zien. Om dit te faciliteren heeft KinderCentrum Mergelland sinds 2008 een atelierista in dienst. Deze zorgt voor de dagelijkse ondersteuning van de pedagogisch medewerkers bij het gebruiken van creatieve/kunstzinnige werkvormen, waarin kinderen uitdrukking kunnen geven aan hun gedachten en gevoelens. Kunst als uitingsvorm voor de 100 talen van kinderen.
De wijze waarop KinderCentrum Mergelland deze visie verder tot uiting brengt in het dagelijkse werken met kinderen kun je op locatie lezen in het pedagogisch beleidsplan.

Samen met ouders.
In KinderCentrum Mergelland zijn de ouders te allen tijde primair verantwoordelijk voor (de opvoeding van) hun kind(eren). Tijdens het verblijf in KinderCentrum Mergelland is er is sprake van een gedeelde opvoedings-verantwoordelijkheid tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Het is belangrijk dat de zorg die aan het kind in het KinderCentrum geboden wordt in het verlengde ligt van de zorg die het kind thuis krijgt. Ieder kind heeft een pedagogisch medewerker als mentor en er is regelmatig overleg tussen ouders en mentor om opvang en opvoeding met elkaar af te stemmen. Om dit gestructureerd aan te bieden, vinden er twee keer per jaar 10 minutengesprekken plaats met de ouders.
Tevens wordt er minimaal 1 keer per jaar een ouderavond georganiseerd over een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld voeding, spelen of opvoeding.